Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Privacy Policy

Privacy Beleid 

Deze website wordt beheerd door BattleFlair BV. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht bij de beheerder van de website via [email protected] 

  

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

BattleFlair BV vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van BattleFlair BV aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan BattleFlair BV verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over BattleFlair BV, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals deelname aan discussie- en chatgroepen) of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, bestellen van producten of diensten kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, telefoonnummer) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal BattleFlair BV ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan BattleFlair BV meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan BattleFlair BV mee te delen. BattleFlair BV kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming. 

  

Verwerking van persoonsgegevens 

BattleFlair BV verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. BattleFlair BV zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder volgend artikel). Als BattleFlair BV uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten. De persoonsgegevens die BattleFlair BV verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van BattleFlair BV, of bepaalde personen of entiteiten waarmee de BattleFlair BV een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht. 

  

Doel van de verwerking 

BattleFlair BV verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop BattleFlair BV evenementen plaatsvinden), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden van derden. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren . U kunt het BattleFlair BV ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina. Sommige diensten worden in samenwerking met een andere onderneming aangeboden en dragen beide merken (zoals o.m. n.a.v. het opzetten van een gezamenlijk event, een gezamenlijke wedstrijd of het aanbieden van gezamenlijke content). Wanneer u zich aanmeldt voor of gebruik maakt van dergelijke services via de websites van BattleFlair BV, kan BattleFlair BV uw persoonsgegevens, die in het kader van deze gezamenlijke serviceverlening zijn verzameld, doorspelen naar de andere onderneming, die u ingeval van verwerking van uw persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van alle doeleinden die zij bij het gebruik ervan beoogt. Op elk moment kan u de persoonsgegevens die BattleFlair BV over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart naar [email protected] of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van BattleFlair BV t.a.v. de klantendienst. U kan ten alle tijde zelf uw profiel en de bijhorende gegevens die verbonden zijn aan airsoftstore.be wijzigen door via e-mail en wachtwoord in te loggen op uw profielpagina en daar uw gegevens aan te passen. 

  

Gebruik van cookies 

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw uw voorkeuren of paswoord moet ingeven. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd. Zo gebruikt BattleFlair BV bijvoorbeeld Google Analytics cookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken, om zo onze sites te optimaliseren in functie van de noden van onze gebruikers. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-inwaarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites. Ook kunnen er door BattleFlair BV of door onderzoekspartners van BattleFlair BV cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoeks- en statistische doeleinden. 

  

Update van deze privacyverklaring 

BattleFlair BV zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.